Home » Free – Công cụ đổi tên ảnh trong theo tên Folder

Free – Công cụ đổi tên ảnh trong theo tên Folder

23-07-2023

Một công cụ tuy đơn giản nhưng chắc có nhiều người có nhu cầu.

Input: 1 folder cha (trong folder cha có nhiều folder con, tên folder con là title sản phẩm)

Output: Đổi tên tất cả ảnh trong folder con theo tên folder con

Ví dụ:

Folder con tênFebruary Girl, Yoga Namaste, Gift For Daughters, Birthday, Fleece Blanket

-> Đổi tên các file con:

February Girl, Yoga Namaste, Gift For Daughters, Birthday, Fleece Blanket 1.jpg

February Girl, Yoga Namaste, Gift For Daughters, Birthday, Fleece Blanket 2.jpg

February Girl, Yoga Namaste, Gift For Daughters, Birthday, Fleece Blanket 3.jpg

…..

 

Tải xuống cho windows

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG