Home » GPM POD Generator – Tạo csv từ hình ảnh mockup hoặc design cho POD

GPM POD Generator – Tạo csv từ hình ảnh mockup hoặc design cho POD

20-08-2023

GIỚI THIỆU

GPM-POD Generator là phần mềm được giúp người dùng tạo file csv với format của các platform phổ biến như Shopify, Shopbase, Woocommerce, Bigcommerce, Wish, Bozona Amazon, Ebay, Tiktok… từ folder mockup hoặc design trong máy tốc độ cao chỉ trong một vài click.

Mở bán từ năm 2020 và update cho tới nay, CSV generator và Mockup Maker pro vẫn được khách hàng tin tưởng sử dụng, vì vậy, chúng tôi quyết định gộp chung thành một app duy nhất để thuận tiện trong việc update các tính năng chung.

BẢNG GIÁ CÁC MODULE

Module Mô tả Bảng giá Giới hạn
CSV Generator Tạo file csv từ folder hình ảnh

* Tạo và quản lý các mẫu info sản phẩm
* Sinh file CSV theo mẫu info sản phẩm
* Hỗ trợ đọc từ CSV (Title, Images)
* Hỗ trợ map ảnh vào variant
* Hỗ trợ đa luồng

1.500.000 5 PC
Mockup maker Tự động tạo mockup từ design, sau đó sinh file csv

* Tạo và quản lý các mẫu Mockup và thông tin sản phẩm cho mỗi mẫu
* Tự động sinh Mockup từ Design, đồng thời xuất CSV
* Hỗ trợ đa dạng các kiểu fill Mockup (Shirt, Blanket, Mug…)
* Hỗ trợ Watermask bằng hình ảnh hoặc Text
* Hỗ trợ đa luồng

2.500.000 5 PC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ DEMO