Home » GPMLogin – Phân tích kỹ thuật và sửa các lỗi thường gặp khi cài đặt

GPMLogin – Phân tích kỹ thuật và sửa các lỗi thường gặp khi cài đặt

23-07-2023

GPM-LOGIN – PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

🔃CLICK XEM CHI TIẾT  Vì sao GPM Login không thêm cấu hình fake cho HĐH khác

🔃CLICK XEM CHI TIẾT  Vì sao gần như tất cả phần mềm antidetect browser đều mặc định với thông số OFF Canvas (không fake canvas)

🔃CLICK XEM CHI TIẾT  Vấn đề check xanh đỏ trên các site check browser fingerprint

🔃CLICK XEM CHI TIẾT  Một số bài viết về Proxy

MỘT SỐ CHÚ Ý KHI CÀI ĐẶT GPM-LOGIN

Lỗi không mở được trình duyệt hoặc mở lên hoặc không fake thông số profile, mở profile lên bắt nhập user, pass của proxy

Nguyên nhân:

Thư mục lưu profile không đủ quyền hoặc đường dẫn tới thư mục profile chứa kí tự Tiếng Việt hoặc kí tự đặc biệt (Ví dụ: D:\Phần mềm\Dữ liệu Profile của GPM-Login như này là sai)

Cách sửa:

Đổi lại tên thư mục profile Ví dụ: D:\Phanmem\Profile GPM, chạy lại tool sẽ cho trỏ lại thư mục profile mới, hoặc set full quyền cho thư mục profile (search google cách xem quyền thư mục)

Vào Control Panel —> Chọn Region —> Tab Formats chọn English US —> Chọn Additional Setting và chọn như ảnh

Không check được Lisence

Nguyên nhân:

Máy lỗi chứng chỉ hoặc IP bị block bởi server license

Cách sửa:
Vào trang: https://api.giaiphapmmo.net có 2 trường hợp xảy ra:

🔸 Chữ https trên thanh URL bị gạch đỏ -> máy lỗi chứng chỉ, xem lại ngày giờ hiện tại trên máy hoặc tìm cách sửa lỗi đó trên google (cài lại máy là nhanh nhất)

🔸 Không bị trường hợp trên, vào trang đó 1 vài lần (F5 vài lần) cho nó verify IP của bạn rồi vào lại thử tool